הקדמה וכללי עבודה בשיטה

איך זה עובד?

השיטה לניהול ובניית שותפויות היא הצעה לדרך ניהול שותפויות. התהליך אותו מתווה השיטה הוא למעשה התהליך השלם לייזום שותפות, עיגון וביסוס שלה וניהולה השוטף, עד שלבי הסיום. השיטה נבנתה על ידע ומיומנויות שנצברו לאורך שנים, וכן מלמידה מתהליכים של שיתופיות ומחקרים בינלאומיים.

את השיטה לבניה וניהול שותפויות יצרנו בג'וינט אלכא מתוך צורך לבסס מתודולוגיות ניהול שותפויות לטווח הארוך, ובדגש על תהליכי משימה ויחסים, וכן ברלוונטיות לניהול השותפות לאורך זמן. השיטה נכתבה על ידי שני טיראן, דפנה קלנברג וחי פיאסצקי מצוות שיתופיות בג'וינט אלכא ונערכה ע"י חי פיאסצקי.

להכרות נוספת עם ג'וינט אלכא לחצו כאן

כללי עבודה בשיטה

  • השיטה ניתנת ליישום על שותפויות קטנות וגדולות, חד מגזריות ורב מגזריות, ובלבד שסוג השותפות אופיין כראוי.
  • התהליך עובד לפי שלבים לוגיים - כל שלב מגיע במקום שהכי נכון לו.
  • השיטה נעה בשני ממדים - ניהול המשימה וניהול היחסים.
  • תמיד אפשר לחזור לאחור בשלבים, ולפעמים אף מומלץ לעשות זאת.
  • גם אם עברת שלב אבל יש צורך לחזור ולתקן או לעשות מחדש, ברוב המקרים השלבים יהיו ברי תיקון.
  • אפשר לבצע את עקרונות השיטה גם בלי עזרה מבחוץ, אבל לפעמים סיוע חיצוני יהיה נחוץ.

הגדרה של שותפות - ככה אנחנו רואים את זה