ייזום

1

ייזום השותפות הוא השלב הראשון בכל תהליך השותפות – את רוב המשימות בשלב זה יבצע יזם השותפות בעצמו, טרם כניסת השותפים לחדר. בשלב הזה נכון יהיה להקדיש זמן לקבלת החלטות על נכונות ומוכנות היציאה לשותפות ולבצע את עבודת ההכנה הפנימית, כדי להגיע לתהליכי השותפות באופן הטוב והמוכן ביותר. אחרי שביצענו את השלב הזה בצורה המיטבית והקדשנו לו את הקשב הדרוש, התשתית ליציאה לדרך תהיה מוכנה.

עד חודש

אם הגעתם לכאן זאת אומרת שכבר הספקתם:

תדעו שהצלחתם בביצוע שלב זה כאשר:

מפתחות להצלחה בשלב:

הכלים בשלב