התנעת השותפות

2

שלב התנעת השותפות הוא שלב השרטוטים והנחת היסודות המשותפים. אחרי שעשינו עבודה פנימית בשלב הקודם כעת אנו ניגשים יחד עם השותפים המתגבשים שלנו ומתכננים יחד. זה המקום לקחת את הזמן (כדאי להקדיש 4-5 פגישות משמעותיות לבניית השותפות בשלב זה) , ולהתעמק בתכנון משמעותי ופתוח.

עד חצי שנה

אם הגעתם לכאן זאת אומרת שכבר הספקתם:

תדעו שהצלחתם בביצוע שלב זה כאשר:

מפתחות להצלחה בשלב:

הכלים בשלב