חתימה על הסכם שותפות

3

הסכם השותפות הוא המעבר מהתכנון לעשייה משותפת. שלב זה מסמל את הפיכת השותפות לרשמית וחשוב גם לסימון החלקים החשובים שלא תמיד אנחנו נדרשים להם. לעיתים קרובות ייחתם חוזה עבודה בין שותפים, הסכם השותפות לא בא לחליף את החוזה, אלא להיות נספח נוסף עבורו או הסכם לכשעצמו שמעגן את בסיסי השותפות.

עד שבועיים

אם הגעתם לכאן זאת אומרת שכבר הספקתם:

תדעו שהצלחתם בביצוע שלב זה כאשר:

מפתחות להצלחה בשלב:

הכלים בשלב