הסכמות בשותפות

4

שלב ההסכמות בשותפות מגיע אחרי חתימת הסכם השותפות והוא בדיוק השלב בו מסוכמים כל הדברים שלא נמצאים בהסכם השותפות; איך מקבלים החלטות? איך מעבירים מידע? איך מוודאים שהדברים שהסכמנו מתבצעים ועוד. זה המקום לחלקים הלא פורמאליים שלא נמצאים בהסכם או בתכניות העבודה אבל כן נחוצים לעבודת השותפות השוטפת.

עד חודש

אם הגעתם לכאן זאת אומרת שכבר הספקתם:

תדעו שהצלחתם בביצוע שלב זה כאשר:

מפתחות להצלחה בשלב:

הכלים בשלב