תכנית עבודה

5

נראה שכבר הכל מוכן, הסכמים נחתו, השגרות נקבעו ועוד רגע אפשר לצאת לעבודה. זה הזמן לפרוט את המשימות עצמן לתכניות, לחלק את המשימות לתפקידים ולקבוע את מדדי ההצלחה למשימות. יחד עם ההסכמות והשגרות שקבעתם בשלב הקודם – התכנית גם תשקף את שגרות ניהול המיזם והשותפות באופן מיטבי.

עד חודש

אם הגעתם לכאן זאת אומרת שכבר הספקתם:

תדעו שהצלחתם בביצוע שלב זה כאשר:

מפתחות להצלחה בשלב:

הכלים בשלב