ניהול השגרה

6

יאללה לעבודה! עבדתם מספיק קשה כדי להבטיח שהשותפות תוכל לצאת לדרך. שלב ניהול השגרה הוא במרבית הפעמים השלב הארוך ביותר בחיי השותפות, ונדרשת בו תחזוקה שגרתית של השותפות ובסיסיה. קל לאבד את ההסכמות ככל שמתקדמים בשגרה, אבל ההתעקשות (וההתאמה) על ההסכמות והשגרות הן שיבטיחו עבודה תקינה של השותפות בעשייה השגרתית.

חודשים עד שנים

אם הגעתם לכאן זאת אומרת שכבר הספקתם:

תדעו שהצלחתם בביצוע שלב זה כאשר:

מפתחות להצלחה בשלב:

הכלים בשלב