תכנון לטווח ארוך

7

אם הגעתם לכאן זאת אומרת שהשותפות מוכנה לעבור הלאה או להסתיים. על השולחן נמצאות האפשרויות הבאות: תכנית הטמעה קדימה, המשך השותפות, הטמעה של השותפות בארגון אחר, מהלך scale לשותפות או סיום חיי השותפות. לכל אפשרות דרכי פעולה ייחודיים לה.

עד חצי שנה

אם הגעתם לכאן זאת אומרת שכבר הספקתם:

תדעו שהצלחתם בביצוע שלב זה כאשר:

מפתחות להצלחה בשלב:

הכלים בשלב