לאחר שסיימנו לבצע מיפוי שותפים, בחרנו את השותפים הנכונים ביותר עבורנו וקיימנו פגישת התנעה, הגיע הזמן לנתח ולמפות את מפת האינטרסים של כל אחד מהארגונים. בשלב זה, שקיפות חשובה מאוד ולכן התהליך צריך להיות משותף ופתוח עד כמה שניתן, כחלק מיצירת שגרה משותפת וביסוס אמון נכון בין השותפים. שלב מיפוי האינטרסים למעשה בא להסדיר את הרצונות של כל ארגון ולהתחיל לקיים דיון שבסופו יתבססו המטרות של כל ארגון החבר בשותפות. בנייה נכונה ופתוחה תסייע לנו להבנות באופן נכון את התהליך, לתת דחיפה קדימה לתהליך בניית האמון בין השותפים וגם לסמן פערים והבדלים בין הארגונים כבר מתחילת התהליך.

האינטרסים של השותפים עשויים להיות גלויים או סמויים, חיוביים או שליליים, אמיתיים או מדומים וכמעט תמיד יהיו תלויי הקשר וישתנו לפי הלך הרוח במרחב.


הכלי למיפוי האינטרסים כולל שני שלבים:

 1. עיצוב מרחב אינטרסים פנים ארגוני.
 2. עיצוב מרחב אינטרסים משותף.

אבחון פנימי

בשלב זה, כל ארגון ימפה את עשרת האינטרסים המובילים שלו בכניסה לשותפות, תוך מענה על השאלות הבאות:

(כדאי שהמיפוי ייערך על ידי יותר מאדם אחד מתוך הארגון, ובשיחה בין בעלי התפקידים בארגון)

 • מה היינו רוצים להשיג בשותפות?
 • מה הדבר שאנחנו יכולים להתרם ממנו הכי הרבה בשותפות?
 • מה נרצה לקבל /להרוויח מהשותפים השונים בשותפות?
 • מה אנחנו יכולים להפסיד בשותפות?  

דירוג העוצמה במרחב האינטרסים:

כעת דרגו את האינטרסים השונים מ1 עד 10: כש1 הוא האינטרס הפחות חשוב לנו ו10 החשוב ביותר.

עיצוב מרחב האינטרסים המשותף

לפגישה הבאה, כל ארגון יגיע עם חמשת האינטרסים הארגוניים החשובים לו ביותר. 

בפגישה עצמה על השותפים לשרטט יחד את מפת האינטרסים המשותפת:

 • תחילה רשמו על פתקיות את כל האינטרסים.
 • שימו את כל הפתקיות על השולחן וסמנו אילו אינטרסים זהים או חופפים, אילו אינטרסים משלימים ויתממשו על ידי השותפות ואילו אינטרסים מתנגשים.

(דוגמה לתהליך מיפוי אינטרסים משותף)

דיון – פערים בבניית השותפות ובמטרותיה

 כעת אנו ערוכים לקיום דיון משמעותי שיוכל לסמן את הפערים ולא פחות חשוב מכך – את מטרות השותפות. לפי עקרונות השיח הסימטרי, סמנו את הפערים ברצונות ובצרכים של שני הארגונים וקיימו דיון משותף לפי הנקודות הבאות:

 1. מה חשיבות הרצון המסוים עבור כל ארגון?
 2. סמנו רעיונות אפשריים לפשרה בנושא וקבעו אותם כעקרונות בשיתוף הפעולה, אשר יעוגנו גם בהסכם השותפות.
 3. סמנו את הפערים שעדיין קיימים והגדירו איך הם משפיעים על מרחב השותפות.
 4. קבלו החלטה האם ואיך השותפות יכולה להמשיך להתקיים עם הפערים.
 5. סמנו את האינטרסים המשלימים כהזדמנויות לשיתוף הפעולה והפכו אותם כמטרות לשיתוף הפעולה.

שמירה כ-PDF

כלים נוספים בשלב זה