ייזום שותפות

1

האם שותפות מתאימה להתמודדות עם האתגר שלי?

שמירה כ-PDF

אין ספק שלשותפויות יתרונות רבים ומגוונים – הן מאפשרות לכל שחקן לחלוק מהמיומנויות ומהיכולות שלו עם אחרים, ו"ליהנות" ממשאבים ומיכולות שאין ברשותו. שילוב ומינוף אלו של יכולות ומשאבים, מאפשר לייצר פתרונות איכותיים יותר, חדשניים ובני קיימא.

עם זאת, שותפויות טומנות בחובן גם אתגרים רבים: הבדלי תרבויות, מאפיינים ואינטרסים מתנגשים, המקשים על העבודה המשותפת. לעתים קשה לרתום ולשכנע אחרים ששותפות היא הדרך הנכונה, ופעמים אחרות שחקנים שכבר בתוך השותפות לא מייחסים לה את אותו הערך. פעמים רבות שותפויות אינן פשוטות וברורות, ודורשות מאתנו תשומות ומשאבים רבים.

בשלב הקודם הגדרתם את האתגר ודרך ההתמודדות עימו. דרך ההתמודדות מצביעה על כיוונים בשותפות, אך כעת נכון יותר לעצור, ולזהות בוודאות את נחיצות השותפות ואילו מטרות היא משרתת עבורכם, אם בכלל.

זכרו: שותפות היא אמצעי חשוב, משמעותי, ובעל כוח רב לקידום המטרה, אך היא אף פעם איננה המטרה בפני עצמה. עליכם לבחור לפעול בשותפות רק כאשר יש לה פוטנציאל לייצר ערך מוסף משמעותי.

ברשימת התיוג הבאה מספר מטרות אפשרויות לשיתוף פעולה. עברו על הרשימה ובחנו האם ואילו מהמטרות הבאות רלוונטיות עבורכם?

חלק א': מטרות שיתוף הפעולה

להשיג משאבים נוספים לטובת הוצאה לפועל של יוזמה ייחודית.
להיות יעילים יותר ולהימנע מכפילות או מחפיפה בשירותים שאנו מספקים, לייצר תיאום והלימה בין הארגונים השונים.
להגיע ללקוחות קצה רבים בצורה אפקטיבית יותר.
לייצר כוח ויתרון לגודל.
לחבור לאחרים לקידום מדיניות.
לתת שירות מקיף יותר משאנו מסוגלים לספק לבד.
לעמוד בקריטריון מסוים לתמיכה, שדורש שיתוף פעולה עם בעלי עניין נוספים.

אם אינכם מוצאים ברשימה שלעיל אף מטרה שבגללה אתם בוחרים לצאת לשיתוף הפעולה, מומלץ לשקול בשנית אם זו הדרך הנכונה עבורכם. אם זיהיתם מטרה/ות ראויות עבורכם, השלב הבא הוא לבחון האם אתם מסוגלים לעמוד במה שהשותפות דורשת מכם.

עברו על רשימת התיוג הבאה שעוסקת במוכנות הארגון לשיתוף הפעולה. שימו לב, בחלק זה על הארגון להיות מסוגל לעמוד בכל התנאים הכתובים כדי שנוכל להגדירו כמוכן לשותפות.

חלק ב': מוכנות הארגון לשיתוף הפעולה

יש לכם נימוק ברור לשאלה מדוע ברצונכם לצאת לשותפות (אם עניתם על החלק הראשון של כלי זה, לא צפויה לכם בעיה).
רמת הסיכון הנדרשת מכם היא סבירה ומקובלת: חשבו על סיכונים כמו אובדן אוטונומיה, פגיעה אפשרית במוניטין, ניגודי עניינים וצריכת משאבים מרובה. האם הם סבירים ביחס למטרות שתוכלו להגשים באמצעות השותפות?
רמת ההשקעה הנדרשת מכם היא סבירה ומקובלת: השקעה זו יכולה להתבטא בכסף, בתשומות זמן, בתשומות כוח אדם או במשאבים אחרי.
אתם מוכנים לקבל רעיונות חדשים או גישות שונות מהגישה שלכם בעבודה המשותפת.

חלק ג׳: בחינת הנושא בבסיס השותפות

לבסוף, אחרי שבחנתם את המטרה שלכם מהשותפות ואת המוכנות שלכם לקיימה, עליכם לוודא שהנושא המדובר אכן מתאים לשיתוף פעולה (כלומר, שיסודות שיתוף הפעולה נכונים). לשם כך, עברו על רשימת התיוג השלישית והאחרונה:

ה. משאבים הנדרשים לפתרון הבעיה אינם זמינים בדרך אחרת (לא תוכלו לרכוש אותם או שהם ניתנים ב׳קול קורא׳).
הנושא המדובר מחייב גישות חדשניות יותר, שיכולות להתקיים רק בהבאת משאבים מגוונים ביחד.
הבעיה שבה עוסקים מורכבת ודורשת גישה כוללנית ופעולה מתואמת של מגוון שחקנים.
קיימת הזדמנות ברורה לכל הצדדים להרוויח מהשותפות. בנוסף לכך, לכל הצדדים יכולת לתרום תרומה ברורה לשותפות (*את הסעיף הזה תידרשו לבדוק מעת לעת, ככל שיצטרפו עוד שחקנים לשותפות).

שימו לב

  • מומלץ שלא לענות על השאלות שלעיל לבד, אלא לרכז דמויות מפתח בארגון ולוודא שהאופן שבו האחד מפרש את המצב זהה לפרושו של האחר. אם יש בסביבתכם אנשים מהימנים מחוץ לארגון, שמכירים את פועלו וניתן לסמוך עליהם – עברו על רשימת התיוג גם איתם בטרם תמשיכו.
  • בהמשך, לאחר שתצרפו שותפים שונים, תוכלו לנסות ולבחון גם מנקודת המבט שלהם – האם נכון שייקחו חלק בשותפות הזו? אם יש שחקנים שהייתם רוצים לגייס כשותפים, אך אתם מתקשים לזהות את המטרות שהם יוכלו להגשים באמצעות השותפות – שקלו מחדש האם נכון לפנות אליהם. הם עלולים להראות חוסר מחויבות, לדרוש השקעה גדולה עד בלתי סבירה מעצם היותם חברים ובהמשך אף עלולים לפגוע בשותפות.

שמירה כ-PDF

כלים נוספים בשלב זה