ייזום שותפות

1

תפקידו של ממצה המשאבים בשלב ייזום השותפות

שמירה כ-PDF

זיהוי תפקיד ממצה המשאבים במרחב ייזום השותפות הוא חשוב מאוד. מהתפקיד ייגזרו תחומי המעורבות, האחריות והמשאבים הדרושים, כמו גם מידת ההשפעה על השותפות. חשוב שהתפקידים יהיו מוסכמים על השותפים וברורים לכולם. עם התקדמות בניית השותפות יתווספו תפקידים ותחומי אחריות ואף אפשר שיחול שינוי בשותפים נושאי התפקידים.


התפקידים במרחב ייזום השותפות

 • היזם/ת: מתחיל השותפות, מי שאחראי על הנחת היסודות הראשוניים לתהליכי הקמת שותפות.
 • מנהל/ת השותפות: מי שמונה או שמקובל על ידי השותפים להוביל ולנהל את השותפות במיוחד כאשר השותפות כבר הוקמה והיא בשלב הביצוע.
 • מוביל/ה לא פורמלי: מי שנבחר/או מקובל על השותפים (מתוך אחד מהארגונים השותפים או מחוץ לשותפות) לפעול בשמם לבנייה ולחיזוק השותפות. המוביל עובד בעיקר מאחורי הקלעים.
 • שותף/ה: בעל תפקיד אשר נבחר בשם הארגון לייצגו בשותפות.

בדקו: מה התפקיד שלכם במרחב ייזום השותפות?

 • יזם השותפות: מי שהתניע את השותפות, זיהה את ההזדמנויות, איתר את השותפים והוביל את השותפות. היזם חייב להיות גם מי שיכול לקדם את פעילות המיזם באופן מיטבי וגם לחזק ולעבוד על בסיסי היחסים והאמון שבין השותפים. בשלב הבנייה, היזם חייב להיות מי שמאפשר לשותפים החדשים והחשדניים עדיין מקום למחשבה ולתכנון יחדיו, שילוב משאבים באופן נכון ומקום בשולחן קבלת ההחלטות. כל אלה צריכים להיעשות בענווה ובשקיפות.
 • יזם שהוא גם מנהל השותפות: במקרים רבים היזם ימשיך להיות בתפקיד מנהל השותפות. מצב כזה יתרחש לאחר שהשותפים עצמם ימנו את היזם באופן רשמי למנהל השותפות. חשוב שתהיה הסכמה על כך. במצב כזה, המנהל-יזם צריך לשים לב לכל הנקודות הרלוונטיות של יזם השותפות, אך גם לדעת לסמן את הסיכונים והדגשים שבשילוב זה. במקרים רבים, מנהל-יזם הוא מי שמרגיש בעלות מוחלטת על המיזם, ולעיתים המיזם מזוהה אתו עד מאוד. במצב כזה ישנה סכנה כי השותפים לא יקבלו את המקום שלהם ושהשותפות תהיה לא סימטרית. על כן חשוב שהמנהל-יזם ידע לאפיין את המקום של כל שותף ולוודא שיש להם משמעות בשותפות, לצד שאיפה לייצר מנגנונים סימטריים עד כמה שניתן בשותפות. מנהל-יזם צריך להיזהר לא להגיע למצב שבו הוא עושה דברם של השותפים ולמעשה "עובד אצלם".
 • מנהל השותפות: במצב כזה חשוב שהמנהל יקבל מינוי רשמי מהשותפות. מנהל השותפות יהיה מי שאחראי על ציר המשימה באופן הטוב ביותר (ידאג שהכול קורה כפי שתוכנן), אבל גם חייב לדעת איך לקיים את החלקים האחרים של השותפות, ובכללם תחזוקת היחסים, קידום האמון בין השותפים והבטחת סימטריה. המנהל חייב לעבוד בצמוד עם המוביל הבלתי פורמלי, שיוכל לסייע לו בבניית השותפות, בתחזוקתה ובהרחבת המיזם.
 • יזם שהוא גם מוביל בלתי פורמלי: במקרים רבים היזם הוא גם המוביל הבלתי פורמלי. מצב זה קורה בדרך כלל אחרי ששלב הייזום מסתיים והיזם עובר לעבוד מאחורי הקלעים. במקרה כזה חייב להיות מנהל למיזם. המוביל-יזם נדרש לעבודה שהיא פחות פורמלית ועל כן לעיתים גם יהיה פחות בצומתי קבלת ההחלטות. מוביל-יזם הוא מי שמסוגל לעבוד בענווה ומי שרכש את אמון השותפים כבר בשלב הראשון, כששימש כיזם הבלעדי של השותפות.
 • מוביל בלתי פורמלי בשותפות: זהו תפקיד חשוב בכל יצירה של שותפות. שותפות טובה נבנית ומתבססת רבות על בסיסי האמון והמהלכים הבלתי פורמליים שבה. לכאן נכנס המוביל הבלתי פורמלי, שצריך להיות מזוהה כמי שניתן לסמוך עליו ולתת בו אמון, מי שידוע כבעל יחסים טובים עם כל השותפים וכמי שיכול להיתפס כ"ניטרלי" עד כמה שניתן. חשוב שהמוביל הבלתי פורמאלי ידע גם לזהות מצבים שבהם המנהל והיזם זקוקים לעזרה ויסייע להם באופן שלא יאיים על מקומם. 
 • שילוב של יזם השותפות, מנהל השותפות ומוביל לא פורמלי: מצב זה לא נכון ולא בריא, ואם הוא מתרחש - כנראה שאין פה באמת שותפות. יש לוודא כי לא רק צד אחד אוחז בכל התפקידים.
 • שותף: השותף הוא מי שלוקח חלק פעיל בשותפות, אך לא נושא תפקיד מאלה שנזכרו לעיל. לעיתים, שותף מעוניין לקחת חלק פעיל יותר, באופן שייטיב עם השותפות. חשוב שהשותף ידע להביע את רצונותיו וציפיותיו באופן שוטף במהלך השותפות. לשם כך נכון לייצר יחסי אמון בין השותף למנהלי השותפות (באחריות כל הצדדים לקיים זאת).

שמירה כ-PDF

כלים נוספים בשלב זה