התנעת השותפות

2

מפת משאבי השותפות

שמירה כ-PDF

אחד השלבים החשובים בבניית השותפות יחד הוא סימון המשאבים הזמינים והנכונים עבור המיזם. מפת המשאבים תוכל גם להיות בסיס לקבלת החלטות בנושאים הקשורים להשלמת המשאבים החסרים, לצירוף שחקנים נוספים ולקביעת כיווני המיזם. מפת המשאבים תאפשר נקודת מבט על חלקים שונים בסימטריה של השותפות ויכולה להוות בסיס טוב לכתיבת הסכם השותפות.

שבו יחד לביצוע המיפוי, ומלאו את הטבלה תוך דיאלוג משותף.

שלב א׳: מלאו יחד בטבלה את דרישות המיזם ולאחר מכן את משאבי השותפים

(לקבלת הטבלה בפורמט עריכה לחצו כאן)

לטבלה בפורמט עריכה לחצו כאן

שלב ב׳: סמנו את הפערים בטבלה וקבלו החלטות לגבי השלמתם.

סימון פערים 

מה חסר לנו בשותפות? אילו משאבים או אזורים מרכזיים אנחנו צריכים כדי להגיע למימוש המטרות שלנו?

האם אנחנו בטוחים שאין פתרון אחר בלי השלמת המשאב החסר?

איך סוגרים את הפערים?

-       האם אנחנו יכולים לעשות זאת בעצמנו? (למשל בהכשרה של אנשי צוות מתוך השותפות).

-       האם אנחנו יכולים לרכוש את הידע החסר או את הפעילות החסרה? אם כן, האם יש לנו משאבים זמינים לכך?

-       האם יש שחקן פוטנציאלי אחר שיכול להיות רלוונטי להרחבת מפת המשאבים שלנו ולהשלים את הפער? (אם התשובה היא כן – יש לעבור לכלי צירוף שחקנים נוספים).

שמירה כ-PDF

כלים נוספים בשלב זה