ייזום שותפות

1

בחינת עמדות אישיות לקראת כניסה לשותפות

שמירה כ-PDF

שותפות איתנה מושתתת על איזון היחסים בין השותפים למשימה שלשמה כונסה השותפות. בבסיס היחסים נוכל לזהות עמדות ופרדיגמות המשפיעות על התנהגות השותפים ונכונותם לשתף פעולה, עמדות המתייחסות לשותפויות, לשותפים ולעצמי.

פרדיגמה מוגדרת כמערכת של הנחות יסוד ותבניות, המורכבות מניסיון מצטבר, דפוסים התנהגותיים וחברתיים, פרשנות אישית ודרכי חשיבה, אשר כולם משפיעים על תפיסת המציאות והדרך שבה האדם רואה את העולם. מתוך כך נגזרות תאוריות שונות. הפרדיגמה מגדירה את השאלות שנשאל ובהתאם לכך גם את התשובות שנקבל ואת דרך התנהלותנו בעולם. לעיתים התשובות נמצאות בתת המודע וחשיפתן מורכבת יותר. זיהוי עצמי של עמדות ופרדיגמות מסייע בקבלת החלטות על כניסה לשותפות ועל ניהול היחסים בין השותפים.

לצורך זיהוי עמדות יש לענות על השאלות הבאות:

  • מה אני חושב על שותפויות?
  • מה אני חושב על השותפים?
  • מה אני חושב על הארגון שלי?
  • מה אני חושב על הארגון של השותפים שלי?
  • מה אני חושב על המגזר שלי?
  • מה אני חושב על המגזר של השותפים?

אם עמדתכם לגבי שותפויות היא שלילית ("שותפויות הן בזבז זמן", "לא ניתן להצליח בשותפות") אתם צפויים להיתקל בקשיים כדי להתמיד בשותפות ולהתחייב ליעדים.

אם עמדתכם לגבי השותפים שלילית ("הם לא מקצועיים", "הם רוצים לגנוב רעיונות", "אי-אפשר לסמוך עליהם") אתם צפויים להיתקל בקשיים כדי לדבר בגלוי, לקחת סיכונים ולהיות יצירתיים.

אם עמדתכם לגבי המגזר של השותפים שלילית ("הם מיושנים", "לא יודעים לחשוב..") אתם צפויים להיתקל בקשיים לסמוך על השותף ולתת לו את המרחב והאמון הדרושים, כדי לאפשר לו לבצע את עבודתו ולתרום את חלקו לשותפות.

שמירה כ-PDF

כלים נוספים בשלב זה