הסכמות בשותפות

3

חתימה על הסכם שותפות

שמירה כ-PDF

הסכמה על האחריות והמחויבות לשותפות ועיגונן בהסכם בין השותפים.

לאחר איתור השותפים המתאימים ביותר, לאחר קיום שיחות והסכמה על נושאים רלוונטיים ולאחר העיצוב הראשוני של השותפות, ניגש למלאכת ההסכמה על הסכם שיעגן את בסיסי השותפות לכדי מסמך מחייב. רמת הפורמליות של ההסכם תיקבע לפי אופי השותפים והעדפתם. יש שירצו לקדם דף מוסכם על שני הצדדים, יש שיעדיפו להכין מסמך שעליו יחתמו הצדדים ויש כאלה שיעדיפו חתימה על חוזה. כל פתרון, כל עוד הוא מוסכם על כולם, מתבצע תוך הידברות והסכמות ועבר תהליך הסכמה פורמלי (חתימה, הסכמה בדוא"ל חוזר מכל הצדדים, הרמת כוסית, ישיבה מיוחדת), הוא מצוין.

הסכם השותפות הוא אבן דרך חשובה בבניין השותפות, משום שהוא מציין את הנקודה הראשונה שבה אנחנו מסכימים באופן פורמלי על ההתחייבויות ועל הדרך שבה נשתף פעולה. ההסכם הוא גם כלי לעבודה משותפת, יחד עם כלים נוספים שיבואו בהמשך. ככזה, נכון שיהיה גם דינמי ומתעצב עם התהליך.

שימו לב

שותפויות רבות חותמות חוזה הקשור ישירות לרמת ההתקשרות במיזם/מכרז. אנחנו נוטים להבחין בין חוזה לבין הסכם שותפות. בעוד שחוזה בדרך כלל מרכז תפוקות וממקסם רווח בציר המשימה, הסכם שותפות מכיל את עוגני השותפות עצמה ואת ציר התהליך והיחסים. ניתן לשלב את הסכם השותפות בהסכם ההתקשרות. מצב זה אפשרי בדרך כלל בשותפויות פחות פורמליות, לא בשותפויות עם גורמי ממשל.

דוגמאות לסוגים של הסכמי שותפות

להלן שתי דוגמאות:

  • הסכם שותפות קצר, שמצהיר כוונות ויעיל לתהליכים מהירים.
  • הסכם שותפות מורחב, שמנוסח יותר כמו חוזה ומביא את כל הסוגיות הרלוונטיות לשותפות לכדי הסכם.

הסכם שותפות פשוט. להורדת ההסכם לחצו כאן
הסכם שותפות מורחב. להורדת ההסכם לחצו כאן
שמירה כ-PDF

כלים נוספים בשלב זה