ניהול השגרה

6

קידום אמון בשותפות

פעולות לקידום אמון בשותפות - לפי תפקידים

פעולות מנהל השותפות לקידום אמון

•     לעודד בחירה חופשית

•     לזהות את האינטרסים של השותפים

•     ליצור פעולות בלתי פורמאלית

•     לעיתים לעודד שיח של קונפליקטים

•     לעקוב אחר קביעת מטרות, חלוקתתפקידים ועמידה ביעדים ובמשימות

•     ליצור הצלחות קטנות

•     לעודד שיח גלוי

•     להימנע מהאשמות

•     לזהות 'סימני עזרה ' בניהול היחסים ולטפל בהם

 

פעולות המוביל הבלתי פורמאלי לקידום אמון

•     ליזום ולקחת חלק בשיח גלוי

•     לזהות את האינטרסים של השותפים ושלי

•     לקחת חלק בשיח קונפלקטואלי מכבד

•     לעודד מעקב ביצועים ויעדים

•     לסמן למוביל 'סימני עזרה' בניהול היחסים

•     ליחס לשותפים כוונות טובות

 

פעולות השותף לקידום אמון

•     לשמור על דיסקרטיות

•     לזהות את האינטרסים של השותפים ושלי

•     לקחת חלק בשיח גלוי

•     לקחת חלק בשיח קונפלקטואלי מכבד

•     ליחס לשותפים כוונות טובות

 

פעולות מקדמות אמון בשותפות

פעולות קונקרטיות ושיטתיות, לצד אימוץ תפיסות ועמדות של שותפות יאפשרו בניית מסגרת המקדמת אמון, לעיתים שימוש בכלים לניהול היחסים אינם אינטואיטיביים למוביל השותפות, יחד עם זאת האחריות לקידום תרבות מכילה חלה על כל השותפים.

בחירה חופשית, עקרון הוולונטריות

אחד העקרונות להשגת אמון  ומחויבות הוא דרך יצירת חוויה של בחירה , התחושה ש"אני בוחר"  ולא שבוחרים עבורי. חוויה זו עשויה להגביר אצל השותף את הסיכוי לאחריות ומחויבות אישית.

תפקיד מוביל השותפות הוא להוביל את תהליכיה בחירה על הבסיס הרלוונטי באמצעות דיאלוג ברור וגלוי שיש בו עמדה, הצגת מידע, מטרות,  יעדים,  השלכות, וקשיים. דיבור גלוי על הקשיים הצפויים, הימנעות מפיתוי והזמנת השותפים להחליט מה הם בוחרים, למול האלטרנטיבה של הסכמות השותפות.

פרדוקסאלית - ההצבה לבחירה - מגדילה את כוח המשיכה . ככל שהפיתוי קטן כך גדלה תחושת הריבונות , הסקרנות והרצון להמשיך להיות חלק.

 

פעילויות בלתי פורמאליות

קרבה בין שותפים תיווצר, בין היתר, בפעולות שמחוץ למסגרת הרשמית של השותפות. פעולות אלו מגלות את האדם מאחורי התפקיד, שכן שותפות נוצרת בין אנשים ולא בין תפקידים. לא פעם נתפסות פעולות בלתי פורמאליות כלא חשובות, בזבזניות, ילדותיות או נשיות, ולכן קיימת נטייה לוותר עליהן. יחד עם זאת חשיבותן עולה לעיתים על מעקב ביצועים ושיח סביב המשימה.

פעולות בלתי פורמאליות לדוגמה :

•     לעודד "סמול טוק" באמצעות מתן הפסקות ראויות בדיונים.

•     קיום ישיבות שותפים במקום אלטרנטיבי מחוץ למקום העבודה הקבוע.

•     קביעת יעדים ומטרות לשותפות באמצעות הפעלה קבוצתית.

שיח סביב קונפליקטים

שותפות אמיתית מכילה בתוכה קונפליקטים. עימותים לא מדוברים הופכים לסמויים ועלולים ליצור תחושה של העדר שקיפות ו"סתימת פיות", יש לבחור לראות בעימות הזדמנות לשיח גלוי וליצירת מנגנון המאפשר עיצוב פתרון הטוב ביותר בפרק הזמן הקצר ביותר. הנחת המוצא: מאחורי התנגדות או הסתייגות קיים שיקול דעת שכדאי להקשיב לו. על מנהל השותפות, או מוביל השיח ליצור מסגרת מכבדת לניהול דיאלוג, להציב גבולות ברורים, להפגין איפוק, לא להיבהל, ולאפשר להגיע לפתרון טבעי.

דוגמאות למשפטים מקדמים שיח מכבד:

דיאלוג סימטרי

שותפות בלתי סימטרית מוגדרת כאשר לאחד או חלק מהשותפים יתרון על השותפים האחרים (בכוח , משאבים, ברגולציה ועוד) ככול שהשותפות מורכבת, והשותפים מייצגים סקטורים שונים, חוסר הסימטריה גדל. האתגר הוא: כיצד מייצרים דיאלוג סימטרי כאשר השותפות אינה סימטרית?

סימטריה - שיווין ערך, ע"פ פרופ' ראובן כהנא, שעונה על השאלה, מה צריך לקרות כדי שתיווצר תחושה של שוויון אמיתי,  ושחווית השיתוף לא תהיה למראית עין בלבד? אחד הגורמים המשמעותיים המשפיעים על מחויבות הוא המידה שבה השותפים מרגישים שותפים להחלטות. לפיכך, תחושת השוויוניות מהווה תנאי הכרחי לנכונות האדם להשתתף באופן פעיל בתהליך של קבלת החלטות ע"י העברת ידע, רגשות, עמדות וכו'.

יצירת דיאלוג סימטרי בשותפות שאינה סימטרית ייוצר אם השותפים יחליטו מה הם הנושאים בהם מתקבלות החלטות משותפות ומה לא. המסגרת המשותפת לקבלת החלטות צריכה להיות בעלת ערך לשני הצדדים, על השותף שלו היתרון לוותר על עמדת הכוח ולאפשר דיון בו כל קול שווה .

 

 תכנית עבודה ומעקב ביצועים

כאמור, קיימת הדדיות בין ניהול המשימה לניהול היחסים. חלוקת תפקידים ברורה, קביעת יעדים מוסכמים, ניהול משימות לרבות לו"ז ומעקב שקוף על ביצוען, מייצרים סדר וכך מגבירים את הביטחון. התחושה ש"באנו לעבוד" מניעה לפעולה ומגבירה את האמון.

 

הצלחות קטנות

בניית שותפות אמתית סביב אתגרים חברתיים משולה ל 'ריצה למרחקים ארוכים'. הגשמת יעדים והגעה לתוצאות הינן משימות ארוכות טווח. לצד זאת, חווית הצלחה משותפת תורמת לתחושת המסוגלות של השותפים, לחיזוק האמונה בדרך והאמון בהולכים בה. אם כך כיצד מיצרים חווית הצלחה מיידית, כאשר תוצאות מצופות הן ארוכות טווח? על מוביל השותפות, והשותפים להגדיר תוצרי ביניים היכולים להכיל גם מדדי תהליך, ושהינם ברי השגה בטווח הקצר.

דוגמה ליעדי בינים:

•     כינוס שלחן עגול

•     מחקר/ סקר לקוחות/ משתמשים

•     קיום כנס התנעה / הצהרת כוונות

כלים נוספים בשלב זה