התנעת השותפות

2

יצירת חזון משותף

שמירה כ-PDF

חזון הוא תמונת עתיד אידיאלית, המהווה "תמונת ניצחון". החזון ינוסח במרבית המקרים כמשפט או פסקה שלאורה יתנהל המיזם או הארגון, והוא מייצג את ערכי הארגונים בשותפות. בשותפות ללא חזון משותף יהיה קשה לצעוד יחד ועל כן נכון לפתח אותו ביחד.

תוצר רצוי – חזון מייצג שכל הצדדים בשותפות מזדהים איתו.

אז איך נצליח לכוון לחזון משותף?

  • מגדירים מה תהיה התוצאה הרצויה של כל אחד מהצדדים בנפרד ושל שני הצדדים יחד.
  • חשוב מאוד שהחזון יתכתב עם החזון הכללי של שני הארגונים. לשם כך, כשנשב לנסח חזון משותף נערוך הכרות עומק בין השותפים. ההיכרות הזו לא מתחילה ומסתיימת בהכרת החזון בלבד אלא גם באמצעות רקע על אופי הארגון, היקפי הפעילות שלו, ערכים מובילים בו ועוד. מתוך היכרות זו יכול לצמוח חזון משותף בריא יותר שמוסכם על שני הצדדים, כשכל צד מתחשב ומביא את הערכים של השני.

עקרונות בכתיבת חזון טוב

  • ריאלי – חזונות גדולים מידי שמגלמים אוטופיה מייצרים פעמים רבות חווית כישלון עבור הצדדים ובכלל. הוא צריך להיות ריאלי גם ביחס למידת ההשקעה של כל אחד מהצדדים בשותפות, יתכן שותף שהמיזם הזה הוא בליבת העשייה שלו ויתכן שותף אחר שהמיזם מבחינתו הוא אחד מיני רבים.
  • ברור וממוקד -דיונים על חזון (מילה גדולה לכשעצמה) גוררים פעמים רבות שימוש במילים גדולות ומעורפלות. שימוש בניסוח פשוט, מדויק ומדיד יקל על מדידת טיב השותפות בהמשך. מיקוד של חזון ופשטותו יסייעו למשתתפים לתקשר אותו מול שותפים פוטנציאלים נוספים, חברים בארגון, תורמים, ואף תקשורת ויחסי ציבור.

דוגמאות טובות לניסוחי חזון

הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון - לקחת אחריות, במתן דוגמא, ליצירת סביבה אנושית טובהיותר המבוססת על ערכי יסוד אנושיים.

כוכבי המדבר - מנהיגות בדואית פורצת דרך אשר לוקחת אחריות, מאחדת ומובילה את הנגב,ומחזקת את החברה הישראלית.

קרן שח"ף - תנועה ארצית של קהילות משימתיות לקידום חברה שיוויונית וצודקת בפריפריההגיאוגרפית והחברתית בישראל.

שטראוס - לחולל פלאות מהדברים הבסיסיים ביותר. השילוב בין החזון הייחודי של שטראוס לביןהיכולת לקחת את חומרי הגלם הבסיסיים ביותר ולהפכם לפלא, טבוע בחברה הן כתפישהעסקית והן בפיתוח המוצרים שלנו. חזון זה מניע אותנו להעשיר את איכות החיים של אנשיםברחבי העולם, באמצעות פיתוח עסקים, מוצרים מיוחדים ופתרונות מפתיעים וחדשניים.

מייקרוסופט - לחזק כל אדם וכל ארגון בכדור הארץ כך שהם יוכלו להשיג יותר.

 

 

שמירה כ-PDF

כלים נוספים בשלב זה